Przeskocz do treści

Konferencja pod hasłem „Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

W dniu 09.05.2019 r. odbyła się konferencja pod hasłem „Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grodzisku Wlkp. Konferencja była objęta honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. oraz Wójtów i Burmistrzów z naszego powiatu.
W konferencji udział wzięli: Wicestarosta Grodziski Sławomir Górny, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Promocji  Grażyna Sterczak, Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatury w Lesznie Magdalena Jurkiewicz, przedstawiciele Władz Samorządowych, dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy i nauczyciele ze szkół powiatu grodziskiego, dyrektorzy i pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, przedstawiciele PCPR Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl i Wolsztyn, przedstawiciele OPS-ów.

Celem głównym było przedstawienie możliwości i form wspierania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z czym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Wlkp. ogłosiła wśród uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych konkurs pt. „Jesteśmy razem” Zadaniem uczestników było przygotowanie pomocy dydaktycznych wspierających rozwój uczniów i dzieci ze SPE w szkołach i przedszkolach. Pomoce te miały na celu wspieranie pracy terapeutycznej specjalistów w terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej czy zajęć rewalidacyjnych lub socjoterapeutycznych. Liczyła się pomysłowość, bezpieczeństwo, użyteczność oraz estetyka wykonania. Nagrody dla wyróżnionych szkół ufundowali Wójtowie i Burmistrzowie. Indywidualni laureaci otrzymali upominki przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp oraz vouchery ufundowane przez sponsorów: