Przeskocz do treści

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 r.

Burmistrz Wielichowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 r. Szczegóły ogłoszenia określa Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Wielichowa z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zarządzenie

Wzór oferty