Przeskocz do treści

Kontrole – “czym mieszkańcy palą w piecach”

W ostatnich tygodniach coraz częściej mamy problem z tzw. „niską emisją”, która jest głównym powodem występowania smogu. Między innymi z tego powodu można spodziewać się kontroli od dnia 20 styczna 2020 r., która sprawdzi czym mieszkańcy palą w piecach grzewczych i paleniskach.

Niestety, w wielu domach do pieców trafiają śmieci, które nie powinny być w ten sposób niszczone. Spalanie śmieci w domowych piecach jest nielegalne i grozi grzywną.

Domowe piece generują zbyt niską temperaturę, aby bezpiecznie spalać odpady. Niebezpieczne substancje i metale ciężkie, które wydzielają się w trakcie spalania odpadów przenikają do wnętrza domów wywołując alergie, choroby układu oddechowego oraz nowotwory. Zatruwają też środowisko naturalne, w którym utrzymują się bardzo długo. Dodatkowo są przyczyną zatykania kominów, co doprowadza do pożarów przewodów kominowych i zaczadzeń.

Palenie w piecach niewłaściwym paliwem, w tym śmieciami nie jest wbrew pozorom prywatną sprawą właściciela lokalu. Od jego rozsądku, wiedzy i swoistej dyscypliny zależy jakość powietrza i czystość w okolicy. Spalanie śmieci w piecu jest nie tylko głupotą, ale również - wykroczeniem.

Za niewłaściwe paliwo uważa się również odpady forniru, płyty wiórowej oraz trociny, wióry oraz ścinki pochodzące z obróbki płyt wiórowych, których spalanie powoduje znaczną emisję substancji szkodliwych.

Policjanci i pracownicy Urzędu Miejskiego w Wielichowie mają prawo wejść do domów oraz zakładów i sprawdzić, czym są one opalane, czy w piecu nie spala się odpadów (np. plastików i śmieci). W przypadku utrudniania lub udaremnienia wykonania takiej czynności, osoba taka naraża się na odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 225 § 1 Kodeksu Karnego, która zagrożona jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Spotkanie w przedmiotowej sprawie odbyło się w Urzędzie Miejskim w dniu 14.01.2020 r.

Apelujemy - nie palmy śmieci, nie trujmy siebie nawzajem!

Monitoring jakości powietrza