Przeskocz do treści

Kultura Dostępna – Przestrzeń Ziemi

Już 18 czerwca 2018 r. na terenie Gminy Wielichowo odbędą się pierwsze działania organizowane przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP -  realizowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Kultura Dostępna”.

Celem programu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna” jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało projekt kwotą 67.000 zł.

http://www.mkidn.gov.pl/media/po2018/dokumenty/20180604_KD_2018_karta_publikacji_z_odwolaniami.pdf

Odbiorcami projektu  będą przedstawiciele różnych grup m.in.: dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze i z niepełnosprawnością, a także tych środowisk, które m.in. z powodu barier kulturowych i prawnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

W projekcie "Przestrzeń ziemi" wezmą czynny udział dzieci i młodzież z terenu Miasta i  Gminy Wielichowo, Stowarzyszenie Seniorów "Druga Młodość" - Wielichowo, 9 Grunwaldzka Drużyna Harcerska "Buki" im. Kazimierza Wielkiego w Wielichowie, jak również Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Serce" - Warsztaty Terapii Zajęciowej -  Rakoniewice.

W miesiącu maju została podpisana umowa partnerska pomiędzy Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu a Centrum Kultury w Wielichowie. Szefem realizowanego projektu na terenie naszej gminy z ramienia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest dr Dawid Szafrański. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta i Gminy Wielichowo w terminie od 18 czerwca do 15 października br.

Tytułowa "Przestrzeń ziemi" podzielona jest na kilka etapów cykli działań  - "ziemia jako materia, ziemia jako terytorium, ziemia jako mała ojczyzna", podczas których odbędą się działania warsztatowe - warsztaty rzeźbiarskie, prelekcje i spotkania z zaproszonymi artystami, warsztaty z tworzenia muralu, dokumentacji cyfrowej działań plenerowych i podsumowującej wystawy zbiorowej, w której wezmą udział artyści związani z Wydziałem Rzeźby i Działań Przestrzennych  - Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Pierwsze działania w panelu projektu -  „Ziemia jako materia” – w postaci 5-dniowych warsztatów rzeźbiarskich z dziećmi i młodzieżą realizowane będą przez kilku artystów rzeźbiarzy, ceramików. Działania warsztatowe przeprowadzone zostaną we wsiach: Śniaty, Reńsko, Wilkowo Polskie, Łubnica, Dębsko. Podsumowanie tego etapu projektu odbędzie się na terenie Moto-Stacji - LOK Wielichowo, gdzie oprócz dotknięcia "materii" odbędą się publiczne wypały ceramiki w zbudowanych plenerowych piecach. Przeprowadzone działania podsumowujące ten etap umożliwią wymianę doświadczeń wszystkich uczestników warsztatów wraz z wielopokoleniowymi grupami mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie.

Udział uczestników w działaniach projektu będzie bezpłatny.

Więcej na stronach:
www.uap.edu.pl
www.wridp.pl
ckwielichowo.pl

18.06 - 24.06.2018 r. - "PRZESTRZEŃ ZIEMI - ziemia jako materia"

18.06 - 22.06.2018 r. - Warsztaty rzeźbiarskie w poszczególnych wsiach gminy

22.06.2018 r. - Publiczne wypały ceramiki  w plenerowych piecach na terenie Moto-Stacja  - LOK Wielichowo.

22.06 - 23.06.2018 r.  - dni otwarte na terenie Moto-Stacja -  LOK Wielichowo - Podsumowanie działań warsztatowych - "Ziemia jako materia".

Organizator:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP
Centrum Aktywności Artystycznej UAP

Partnerzy :
Centrum Kultury w Wielichowie
Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu

Patronat honorowy:
Burmistrz Wielichowa
GS "Samopomoc Chłopska" Wielichowo
LOK Wielichowo - Sekcja Turystyki Motocyklowej

Współpraca:
Magiel - Galeria Sztuki Współczesnej w Wielichowie

Projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program Kultura Dostępna 2018