Przeskocz do treści

Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali gminy Wielichowo

Uprzejmie informujemy, że Starosta Grodziski zlecił firmie: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin wykonanie: „Modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali gminy Wielichowo (10 obrębów) w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.

Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Prace wykonywane są zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) Wykonawca zgłosił prace geodezyjne w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 13 listopada 2017 r., co upoważnia do wykonania czynności w terenie.

W związku z powyższym uprasza się właścicieli i władających gruntami o umożliwienie wstępu na grunt wykonawcy prac geodezyjno - kartograficznych celem wykonania czynności przewidzianych w art. 13 ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Osoby wykonujące w/w czynności legitymować się będą odpowiednią informacją wydaną przez Geodetę Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim.

Planowany termin zakończenia prac: 15.06.2018 r.

Informacja Starosty Grodziskiego