Przeskocz do treści

Monitoring jakości powietrza

Na terenie Gminy Wielichowo zamontowano czujniki monitorujące stan jakości powietrza. Urządzenia informują o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych  PM2.5 i PM10 (odpowiadających za tzw. smog).
Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego). Samorząd gminy, pragnie by miał on również działanie zapobiegające spalaniu odpadów w piecach i kotłach centralnego ogrzewania.

Wyniki można oglądać pod adresem:

https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=498
https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=241

UWAGA!
Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie, mogą zainstalować aplikację Syngeos. Bezpłatną aplikację można pobrać ze sklepów odpowiednich dla systemów Android lub IOS.


Program "Czyste Powietrze" - więcej informacji