Przeskocz do treści

Nabór wniosków związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest w roku 2018

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o wykonanie w roku 2018 usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Grodziskiego w roku 2018”.

Uprzejmie informujemy, że wyczerpana została pula środków na przedsięwzięcie pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Grodziskiego w roku 2018” na terenie gminy Wielichowo.
W związku z powyższym nabór wniosków o likwidację wyrobów zawierających azbest został zakończony.

Nabór wniosków - informacja

Wnioski o likwidację wyrobów zawierających azbest można składać do wyczerpania środków, nie później niż do 31 sierpnia 2018 r. w urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, na której przewiduje się usunięcie wyrobów budowlanych zawierających azbest. Prace związane z realizacją zadania trwać będą do 28 września 2018 r.

Regulamin realizacji zadania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami są dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Urzędów Gmin: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo, a także w siedzibach ww. Urzędów Gmin.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych. Dofinansowanie do kosztów demontażu lub samego odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transportu i unieszkodliwienia ich na składowisku przyznawane będzie w wysokości 100 % całkowitych kosztów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Grodziskiego oraz budżetów Gmin:  Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice i Wielichowo.

W przypadku otrzymania jakichkolwiek pomocy de minimis do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów (zaświadczenie, decyzja: itp.) o wysokości uzyskanej pomocy.

Wniosek dotyczący nieruchomości, stanowiącej współwłasność winien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli.

Wymagane dokumenty:
Formularz nr 1 - Wniosek o likwidację wyrobów zawierających azbest
Formularz nr 2 - Oświadczenie o pomocy_de_minimis_azbest
Formularz nr 3 - Informacja przedstawiana przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz nr 4 - Informacji_przedstawiana_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis
Formularz nr 5 - Zgoda współwłaściciela
Regulamin finansowania zadania usuwania azbestu 2018

*)
Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej - formularz nr 1.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - formularz nr 1, nr 2 i nr 4 (jeśli dotyczy).
Rolnik - formularz nr 1, nr 2 i nr 3.
Przedsiębiorstwo/ spółka - formularz nr 1, nr 2 i nr 4.