Przeskocz do treści

Nabór wniosków związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest w roku 2020

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o wykonanie w roku 2020 usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.:

„Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Grodziskiego w roku 2019-2020”     Wnioski o likwidację wyrobów zawierających azbest można składać do 25 września 2020 r. w urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, a której przewiduje się usunięcie wyrobów budowlanych zawierających azbest. Prace będą realizowane do 30 października 2020r.

W przypadku wyczepiania limitu środków termin składania wniosków zostanie skrócony, o czym poinformujemy na stronie urzędu.

Regulamin realizacji zadania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami są dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Urzędów Gmin: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Wielichowo a także w siedzibach ww. Urzędów. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych. Dofinansowanie do kosztów demontażu lub samego odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transportu i unieszkodliwienia ich na składowisku przyznawane będzie w wysokości   100 % całkowitych kosztów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetów Gmin:  Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec i Wielichowo.

Dokumenty do pobrania :

  1. Regulamin finansowania zadania.
  2. Wniosek o sfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Grodziskiego w 2020 roku.
  3. Zgoda na realizację zadania – w przypadku demontażu azbestu.
  4. Oświadczenie o pomocy de minimis.
  5. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.
  6. Formularz informacji o pomocy de minimis.
  7. Formularz informacji o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  8. Nabór wniosków - informacja