Przeskocz do treści

Nabór wniosków związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informujemy, że rusza program usuwania azbestu pn. "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2017".

Przedsięwzięcie to będzie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Grodziskiego oraz budżetów gmin: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice i Wielichowo.

Dofinansowanie do kosztów demontażu lub samego odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transportu i unieszkodliwienia ich na składowisku przyznawane będzie w wysokości 100 % całkowitych kosztów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Podmioty zainteresowane udziałem w niniejszym przedsięwzięciu składają wnioski do miejscowych gmin.

Wnioski o likwidację wyrobów zawierających azbest można składać do 31 sierpnia 2017 r.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przyznanych gminom, przeznaczonych na realizacje zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Architektury i Budownictwa tut. Starostwa zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem azbestu.

  • Wykaz dokumentów (pdf)
  • Wniosek o likwidację wyrobów zawierających azbest (pdf) (docx)
  • Wzór 1 - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (pdf) (docx)
  • Wzór 2 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pdf) (docx)
  • Wzór 3 - Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (pdf) (docx)
  • Wzór 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)