Przeskocz do treści

Obowiązkowa deratyzacja

Uprzejmie informujemy, że w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy, od dnia 24 września 2018 r. nakazuje się przeprowadzenie obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie gminy Wielichowo, polegającej na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich rzeczywistego oraz potencjalnego występowania.
Preparaty do zwalczania gryzoni winny być wyłożone do 07 października 2018 r.

Zarządzenie nr 622018 Burmistrza Wielichowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie gminy Wielichowo