Przeskocz do treści

Odbiór prac na Południowym Kanale Obry

W minionym tygodniu dokonano odbioru prac na Południowym Kanale Obry. Odbioru dokonali przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego wraz z wykonawcą przy udziale przedstawicieli gmin: Wielichowo, Śmigiel i Kościan.

W wyniku prac przeprowadzono konserwację kanału polegającą min. na wykoszeniu skarp i odmuleniu dna kanału na terenie gmin: Wielichowo, Śmigiel i Kościan.

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonawca: AGRO-LAS SERWIS Handel i Usługi Andrzej Piętowski