Przeskocz do treści

Odbiór techniczny przebudowy chodnika w Trzcinicy

W dniu 9 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 odbył się techniczny odbiór zadania pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica – etap II".

Powyższe zadanie jest jednym z trzech etapów inwestycji przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim przy współudziale finansowym Gminy Wielichowo.

Zakres robót obejmował prace drogowe w pasie chodnika oraz istniejących wjazdów z kostki brukowej betonowej, rozebranie istniejących nawierzchni wraz z elementami towarzyszącymi, znajdujących się w złym stanie technicznym. Rozbiórka nawierzchni wraz z podbudowami, profilowanie oraz zagęszczenie podłoża oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą włazów studni kanalizacji deszczowej oraz regulacją mediów znajdujących się w pasie wjazdów na posesje i nawierzchni chodnika.

Roboty zrealizowane zostały przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wielichowie.

Kolejnymi etapami inwestycji - przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych będą:

  • "Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy",
  • "Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo – Gradowice w miejscowości Gradowice – etap I".

Wartość całej inwestycji wynosi: 208.545,02 zł brutto. Gmina Wielichowo udziela pomocy finansowej w kwocie 100.000,00 zł brutto.

Prace mają zostać zrealizowane do 30.11.2017 r.