Przeskocz do treści

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Wielichowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. Szczegóły ogłoszenia określa Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 23 lutego 2021 r.

Zarządzenie_10_2021
SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5 (5)
OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1 (2)