Przeskocz do treści

Ostateczny termin składania wniosków do ARiMR

Uprzejmie informujemy rolników, iż 16 listopada 2018 roku mija ostateczny termin składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 roku suszy wraz z protokołami z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.
Rolnicy którzy nie posiadają kopii protokołu potwierdzonego przez Wojewodę z oszacowania zakresu i wysokości szkód, mogą kopie protokołów uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wielichowie pokój nr. 2.