Przeskocz do treści
Ważne komunikaty

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2018 r. w gminie Wielichowo nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. Obszar Wielichowo w ...

Czytaj dalej...

Pomoc klęskowa ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi, a także rybakom prowadzącym ...

Czytaj dalej...

Obowiązkowa deratyzacja

Uprzejmie informujemy, że w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy, od dnia 24 września 2018 r. nakazuje się przeprowadzenie obowiązkowej akcji ...

Czytaj dalej...

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wielichowie

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wielichowie o miejscu, dniach i godzinach pełnionych dyżurów w związku z wyborami organu jednostek samorządu ...

Czytaj dalej...

Bezpłatne badania profilaktyczne

Uprzejmie informujemy, że 26 września 2018 r. odbędą się nieodpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Wielichowo. Badania będą poprzedzone spotkaniem ...

Czytaj dalej...

Odbiór protokołów suszowych

Zespół Komisji ds. szacowania klęski suszy informuje, że w Urzędzie Miejskim w Wielichowie pok. nr 2 odbierać można protokoły z ...

Czytaj dalej...

Fundusz sołecki na 2019 rok

Informujemy , że została ustalona kwota funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 366 915,29 zł dla wsi w Gminie Wielichowo. W ...

Czytaj dalej...

W dniu 7 listopada 2017 r. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej odbyła gościnnie posiedzenie w Przedszkolu w Wielichowie. W posiedzeniu uczestniczyli radni, Burmistrz Honorata Kozłowska, kierownicy jednostek oraz zaproszeni goście.

Czytaj dalej... "Gościnnie posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej w Przedszkolu w Wielichowie"

W związku z przypadającym w dniu 11 listopada 2017 r. Narodowym Świętem Niepodległości zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy Wielichowo z prośbą o uczczenie tego święta i wywieszenie flagi państwowej na swoich nieruchomościach.

Z poważaniem, Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska

W dniu 7 listopada 2017 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 544518P, relacji Gradowice – Augustowo, działka geodezyjna nr 257/5. Zakres zadania obejmował odcinek 0,420 km, od ul. Fabrycznej w Gradowicach.

Czytaj dalej... "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej Gradowice-Augustowo"