Przeskocz do treści

Pani minister Andżelika Możdżanowska o Kołach Gospodyń Wiejskich

O niezależności i rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw mówiła wiceminister Andżelika Możdżanowska z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, która spotkała się we wtorek 26 marca 2019 roku z paniami z KGW regionu wolsztyńskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Powodowie.


Spotkanie poświęcone było wspólnej dyskusji na temat wsparcia finansowego, działalności, wydatków i ich rozliczeń po wprowadzeniu zmian w działalności KGW.  W konsultacjach uczestniczyli przewodniczące KGW a także pełnomocnicy ds. KGW, pracownicy ARiMR , pracownicy WODR a także przedstawiciele władz samorządowych.
Od 3 do 5 tysięcy złotych mogą pozyskać Koła Gospodyń Wiejskich.
Koło może założyć 10 osób i wpisać do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Większość KGW już dokonało takiego wpisu. Ustawa nadaje KGW osobowość prawną, co umożliwia im korzystanie z form wsparcia ze środków unijnych czy dotacji z budżetu państwa. Środki można przeznaczyć na integrację lub różne działania i przyjemności. Wiceminister Andżelika Możdżanowska podkreślała, że możliwości jest wiele i wszystko zależy od kreatywności pań działających w KGW.

- W uchwalonej niedawno przez Sejm ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich zawarliśmy bardzo konkretne narzędzia wsparcia Waszej działalności. To nie tylko realna pomoc finansowa - od 3 do 5 tys. złotych na start, ale także ulgi podatkowe, bezpłatna obsługa prawna, ułatwienia formalne jakich nie ma żadna inna organizacja – mówiła wiceminister Andżelika Możdżanowska.

Dochody Kół przeznaczone na działalność statutową są zwolnione z podatku do 100 tysięcy złotych, z podatku VAT – do 200 tysięcy złotych. Są także zwolnione z obowiązku składania rocznych deklaracji podatkowych czy posiadania kas fiskalnych.

-To bardzo korzystne rozwiązania , które wypracowaliśmy tylko dla tylko KGW - podkreśliła wiceminister Możdżanowska. - Chcemy, żeby wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich miało stały, systemowy charakter, by w pełni docenić pracę, jaką Panie wykonują.

Zarejestrowane koła gospodyń wiejskich mogą przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Majątek KGW będzie mógł powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej.

- wkrótce ma zostać podpisana nowelizacja ustawy o KGW, która umożliwi zarządom KGW kolejne wsparcie na działalność statutową organizacji kobiecych jeszcze w tym roku a także umożliwi rejestrację KGW działających na terenie miast do 5 tys. mieszkańców. Informacja pani minister o nowelizacji Ustawy i nowych możliwościach została bardzo pozytywnie odebrana przez uczestniczki spotkania. Podczas spotkania był czas na pytania a wszelkie problemy na bieżąco starała się wyjaśnić minister Możdżanowska. W powiecie grodziskim zostało zarejestrowanych 18 KGW . A wszystko to dzięki determinacji pań, ale także dzięki pomocy i współpracy z ARiMR , Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Urzędem Skarbowym.
Dzięki nadaniu osobowości prawnej kołom panie mogą ubiegać się o dotacje z ARiMR, różnych ministerstw i funduszy i tym samym prężnie działać dla dobra mieszkańców w swoich środowiskach lokalnych.

 

Opracowała:

Genowefa Feldgebel PZDR 2