Przeskocz do treści

Podpisanie umowy na „Modernizację pomieszczeń Centrum Kultury w Wielichowie, przeznaczonych na działalność kulturalną i artystyczną wraz z zakupem wyposażenia”

W dniu 14 sierpnia 2019r., Dyrektor Centrum Kultury podpisał umowę z firmą Usługi Stolarskie Remontowo-Budowlane Andrzej Ziemkowski na wykonanie Modernizacji pomieszczeń Centrum Kultury w Wielichowie, przeznaczonych na działalność kulturalną i artystyczną wraz z zakupem wyposażenia w części dotyczącej wykonania modernizacji pomieszczeń w Centrum Kultury (roboty budowlane).

Prace remontowe współfinansowane są w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonane zostaną prace remontowe na parterze budynku. Trzy sale wykorzystywane do tej pory na cele magazynowo-socjalne zostaną zaadaptowane na prowadzenie działalności kulturalnej. Nowe pomieszczenia zostaną przeznaczone na prowadzenie różnego rodzaju warsztatów, do prowadzenia prób przez zespoły i grupy muzyczne, jedno z pomieszczeń służyć będzie organizowaniu wystaw.

Prace rozpoczną się już w sierpniu.