Przeskocz do treści

Podpisanie umowy o dofinasowanie na realizację zadania pn.: „Budowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo”

Dnia 9 października 2019 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska podpisała umowę o przyznanie pomocy finansowej pomiędzy Gminą Wielichowo a Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Anetę Niestrawską, Wicewojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Budowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo”.

Inwestycja będzie  realizowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i wynosi 1 287 753,00 zł. Termin realizacji zadania od listopada 2019 roku do czerwca 2020 roku.

W tym samym dniu i miejscu Starosta Powiatu Grodziskiego Mariusz Zgaiński  podpisał umowę o przyznanie pomocy finansowej pomiędzy Powiatem a Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie – Celinki – Barchlin odcinek A-B-C”. Inwestycja będzie  realizowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych zadania i wynosi 1 790 924,00 zł. Gmina Wielichowo będzie również partycypowała w kosztach na realizację zadania w kwocie
500 000,00 zł.