Przeskocz do treści

Podpisanie umowy o dofinasowanie przebudowy ul. Borek w Wielichowie-Wsi

W poniedziałek 7 października 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska podpisała umowę o przyznanie pomocy pomiędzy Gminą Wielichowa a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego na zadanie polegające na Przebudowie drogi- odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś .
           Inwestycja będzie  realizowana w ramach  pod działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Dofinansowanie stanowi 63.63 % kosztów kwalifikowanych zadania i wynosi 503 886,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2020.