Przeskocz do treści

Podpisano umowę o dofinansowanie

W dniu 26 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i  Śniatach”.


Wniosek o przyznanie pomocy Gmina Wielichowo złożyła w listopadzie 2017 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020.  Planowany koszt zadania wynosi 120.072,60 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania to kwota 76.402,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku.