Przeskocz do treści

Podsumowanie działalności Koła Gospodyń w Wielichowie

W styczniu 2018 roku w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się doroczne spotkanie podsumowujące działalność kobiecą za rok 2017. W spotkaniu licznie uczestniczyły członkinie oraz pani Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, a także pan Paweł Michalski – dyrektor Centrum Kultury.

Przewodnicząca Koła Gospodyń – pani Genowefa Feldgebel tradycyjnie przedstawiła uczestnikom spotkania prezentację multimedialną zawierającą sprawozdanie z przeprowadzonych działań w 2017 roku a skarbnik pani Urszula Danel przedstawiła sprawozdanie finansowe.

Z wielką uwagą oglądano prezentację z dokonaniami za miniony rok; imprezy, spotkania szkoleniowe i pokazy, których o różnorodnej tematyce było dużo i które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Spotkanie było także okazją do przedstawienia planu działania na rok 2018 z możliwością zadeklarowania uczestnictwa w zaproponowanych wspólnych spotkaniach, szkoleniach i wyjazdach edukacyjno-turystycznych.

Po przedstawieniu bogatego w propozycje planu działalności na rok 2018, głos zabrała pani Honorata Kozłowska – Burmistrz Wielichowa, która wyraziła uznanie dla zarządu i członkiń za dotychczasową efektywną działalność. Zachęcała panie do dalszej aktywności, również poprzez swoje ciekawe propozycje działalności kobiecej w gminie Wielichowo.

Przewodnicząca pani Genowefa Feldgebel podziękowała serdecznie za wspieranie działalności Koła Gospodyń przez władze samorządowe, Centrum Kultury w Wielichowie oraz miejscowych sponsorów, a najaktywniejsze członkinie w 2017 roku za swą społeczną pracę otrzymały symboliczny kwiatek. Podsumowanie było wspaniałą okazją by uczestniczyć w przedstawieniu o Bożym Narodzeniu w wykonaniu dzieci ze szkoły im. Polskich Noblistów w Wielichowie po kierunkiem pani Małgorzaty Rombel a także okazją do wspólnego śpiewania i wzajemnych życzeń oraz podziękowań.