Przeskocz do treści

Powstały kolejne place zabaw dla dzieci

W dniu 12 września 2018 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn.: „Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Zielęcinie, Pruszkowie i  Śniatach”.

W wyniku realizacji tego zadania na terenie gminy Wielichowo w kolejnych trzech miejscowościach powstały place zabaw dla dzieci oraz dodatkowo w Śniatach  zamontowane zostały elementy siłowni zewnętrznej.

Koszt zadania wyniósł 111 622,50 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny stanowią środki z budżetu gminy, w tym środki z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi, na terenie których rozbudowana została infrastruktura rekreacyjna.

Pruszkowo:

Śniaty:

Zielęcin: