Przeskocz do treści

Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Wielichowo na lata 2013-2016

Celem Programu Opieki Nad Zabytkami jest ukierunkowanie działań samorządu gminnego na poprawę stanu zachowania i utrzymania zasobów dziedzictwa kulturowego gminy.

Program Opieki Nad Zabytkami został podjęty uchwałą nr XXIII/154/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 czerwca 2013 r.