Przeskocz do treści

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica

W dniu 14 sierpnia 2018 roku w miejscowości Trzcinica na ul. Henryka Sienkiewicza odbył się odbiór zadania pn: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica”. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Wielichowa.

Prace zostały zrealizowane za kwotę 136 101,58 zł brutto. Wybrana w przetargu oferta była jedną z dwóch, które wpłynęły w postępowaniu. Gmina Wielichowo udzieliła na to zadanie  Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej w kwocie 68 605,00 zł brutto.

Zakres robót obejmował odcinek o długości 0,530 km, (lewa strona od ul. Szkolnej w stronę Wielichowa) w pasie chodnika oraz istniejących wjazdów. Rozebrana została istniejąca nawierzchnia chodnika z płytek chodnikowych wraz z elementami towarzyszącymi, które znajdowały się w złym stanie technicznym. Nowa nawierzchnia chodnika została założona wraz z podbudowami, profilowaniem oraz zagęszczeniem podłoża i ułożeniem nowej kostki betonowej typ Behaton. Wymienione zostały włazy studni kanalizacji deszczowej oraz wyregulowano studnie mediów znajdujących się w pasie chodnika i wjazdów na posesje.

Przebudowa chodnika znacznie poprawiła bezpieczeństwo użytkowników.