Przeskocz do treści

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P

Zakończenie robót związanych z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica – prawa strona etap III
W dniu 11 września 2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica – prawa strona etap III”. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Wielichowa. Wybrana w przetargu oferta była jedną z dwóch, które wpłynęły w postępowaniu. Inwestorem zadania był Powiat Grodziski. Gmina Wielichowo udzieliła Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej w kwocie 32 422,68 zł brutto.

Całkowita wartość robót to –  62 944,95 zł brutto.

Zakres robót obejmował odcinek chodnika o długości 0,220 km, (prawa strona ul. Henryka Sienkiewicza 2A do skrzyżowania z ul. Leśną).

Przebudowa chodnika znacznie poprawiła bezpieczeństwo użytkowników.