Przeskocz do treści

Przebudowa dróg w Śniatach

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie została podpisana umowa z wykonawcą Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN Jan Nowak, ul. Gorzelniana 7, 62-065 Grodzisk Wielkopolski na wykonanie zadania w zakresie obejmującym I etap - Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 544525P – odcinek ul. Leśnej i odcinek ul. Szkolnej w Śniatach. Prace będą obejmowały: ul. Szkolna – ok. 200mb oraz ul. Leśna - 807,0 mb.

Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 1.151.200,03 zł brutto. Wybrana w przetargu oferta była jedną z czterech, które wpłynęły w postępowaniu.

W ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej, wykonanie przepustów pod drogami i istniejącymi zjazdami, profilowanie i częściowe skanalizowanie istniejących rowów przydrożnych.

W związku z realizacją zadania ruch na przedmiotowym odcinku drogi będzie utrudniony. Jednocześnie w celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Zakończenie prac planowane jest do 31 lipca 2018 r.

Za powstałe uciążliwości i utrudnienia związane z realizacją zadania serdecznie przepraszamy.