Przeskocz do treści

Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy – etap I (budowa chodnika)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Wielichowa w poniedziałek 7 października 2019 roku w miejscowości Prochy rozpoczął pierwszy etap zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy (budowa chodnika).
Inwestorem zadania jest Powiat Grodziski, Gmina Wielichowo udziela Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej w kwocie 59 318,92 zł brutto.

Prace zostaną zrealizowane za kwotę 116 137,84 zł brutto. Wybrana w przetargu oferta była jedną z trzech, które wpłynęły w postępowaniu.

Zakres robót: wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów na posesje z kostki betonowej typ behaton i budowa studni chłonnej zbierającej wodę opadową z pasa drogowego drogi powiatowej.

Planowany termin zakończenia robót 15.11.2019 r.

Przepraszamy za utrudnienia powstałe w wyniku prowadzonych prac.