Przeskocz do treści

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie – Celinki – Barchlin odcinek A-B-C”

W dniu 13 stycznia 2020 roku rozpoczęły się roboty drogowe na drodze powiatowej nr 3574P w miejscowości Wilkowo Polskie, ul. Przemysłowa w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie – Celinki – Barchlin odcinek A-B-C” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą robót jest Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak. W ramach realizowanej inwestycji wykonana zostanie wymiana nawierzchni na długości 965m. Projekt obejmuje również budowę oraz poszerzenie istniejącej drogi dla pieszych i rowerów o szer. 2,60m o nawierzchni z kostki betonowej (o długości 478m po prawej stronie i 201m po lewej stronie). Poza terenem zabudowanym zaprojektowano pobocze gruntowe o szer.0,75m. Przebudowane zostaną istniejące zjazdy do posesji. Powstaną również 3 przejścia dla pieszych w technologii grubowarstwowej, w tym 2 przejścia o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa posiadające oznakowanie pionowe aktywne z czujnikiem obecności pieszego oraz oświetlenie przejścia.

Gmina Wielichowo będzie partycypowała w kosztach realizacji zadania w wysokości ok. 500 000 zł.

Przewidywany termin zakończenia prac: czerwiec 2020 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicy przebudowywanej drogi.