Przeskocz do treści

Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie – II etap robót związanych z budową chodnika.

Na ul. Parkowej w Wilkowie Polskim trwają roboty przy budowie nawierzchni chodnika. Wykonywane prace są drugim etapem zadania związanego z projektem „Przebudowy drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie”.

Roboty polegają na wykonaniu chodnika o długości 160 mb i zjazdów na posesje. W 2018 wykonano pierwszy etap chodnika o długości 65 mb.
Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie, który realizuje zadanie za kwotę 62 000,00 zł brutto.

Za powstałe uciążliwości i utrudnienia w ruchu drogowym związane z realizacją zadania serdecznie przepraszamy.