Przeskocz do treści

Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie podpisana została umowa z firmą INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o. sp. k., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin”.

Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 368 869,02 zł brutto.  Wybrana w przetargu oferta była jedną z dwóch, które wpłynęły w postępowaniu. Zakres zadania obejmuje odcinek 0,259 km, od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Henryka Sienkiewicza.
W ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni z masy betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego o grubości 30 cm. W związku z realizacją zadania ruch na ul. Polnej będzie utrudniony. O braku możliwości dojazdu do posesji wykonawca będzie informował mieszkańców na bieżąco. Jednocześnie w celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.
Wszelkie uwagi dotyczące wprowadzonej organizacji ruchu oraz realizacji zadania należy kierować do wykonawcy zadania INFRAKOM Sp. z o.o. Sp. k., kierownik budowy tel. 694 618 907, a w przypadku spraw spornych do Urzędu Miejskiego w Wielichowie tel. 61 4433922).

Zakończenie prac planowane jest do 17 sierpnia 2018 r.

Za powstałe uciążliwości i utrudnienia związane z realizacją zadania serdecznie przepraszamy.