Przeskocz do treści

„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 544518P Gradowice – Augustowo (na dług. 0,500 km)”

W dniu 27 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie została podpisana umowa z wykonawcą  INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o. sp. k., na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 544518P Gradowice – Augustowo (na dług. 0,500 km)”.
Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 239 321,10 zł brutto. Wybrana w przetargu oferta była jedną z czterech, które wpłynęły w postępowaniu. W ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni z masy betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie tłuczniowej, szerokość jezdni 5,00 m i długości 500,00 m.

W związku z realizacją zadania ruch na przedmiotowym odcinku drogi będzie utrudniony. Jednocześnie w celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Zakończenie prac planowane jest do 31 października 2019 r.
Za powstałe uciążliwości i utrudnienia przepraszamy.