Przeskocz do treści

Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej w m. Gradowice

W dniu 7 listopada 2018 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Grodziskiej w miejscowości Gradowice. Zakres zadania obejmował odcinek 0,300 km, od ul. Dworcowej. Prace rozpoczęto 21 września b.r. Wykonawcą zadania była firma POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A., ul. Podmiejska 2 78-500 Drawsko Pomorskie, która wyłoniona została w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Zadanie zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 67 500,00 zł zgodnie z umową nr 27/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku z zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Z funduszu sołeckiego wsi Gradowice przeznaczono na ten cel 12 393,73 zł. Pozostała kwota czyli 324 118,19 zł pochodzi z budżetu Gminy Wielichowo.

Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł: 404 011,92 zł.

W ramach realizacji projektu wykonano nawierzchnię jezdni z masy betonu asfaltowego na podbudowie grubości 30 cm, szerokość jezdni 5,00 m i długości 300,00 m.

Przebudowa drogi znacznie poprawiła bezpieczeństwo oraz warunki korzystania z drogi.