Przeskocz do treści

Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej w m. Gradowice

W dniu 17 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie została podpisana umowa z wykonawcą  POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A., na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej w m. Gradowice”

Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 393 815,56 zł brutto. Wybrana w przetargu oferta była jedną z dwóch, które wpłynęły w postępowaniu. W ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni z masy betonu asfaltowego na podbudowie grubości 30 cm, szerokość jezdni 5,00 m i długości 300,00 m. W związku z realizacją zadania ruch na przedmiotowym odcinku drogi będzie utrudniony. Jednocześnie w celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.
Zakończenie prac planowane jest do 31 października 2018 r.
Za powstałe uciążliwości i utrudnienia związane z realizacją zadania serdecznie przepraszamy.