Przeskocz do treści

„Przebudowa parkingu na ul. Grodzkiej w m. Wielichowo (naprzeciwko cmentarza)”

W dniu 28 września 2018 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przebudową parkingu na ul. Grodzkiej w miejscowości Wielichowo. Zakres zadania obejmował przebudowę parkingu wraz z jezdnią manewrową.

Nowa nawierzchnia parkingu, jezdni manewrowych i wjazdów wykonana została z kostki betonowej typu behaton gr. 8 cm, chodnik wykonano z kostki betonowej typu behaton gr. 6 cm. Parking został przystosowany na 21 miejsc postojowych + dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również przejście dla pieszych z parkingu na cmentarz.

Wykonawcą robót była firma Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wielichowie, która zrealizowała zadanie za kwotę 158 772,09 zł brutto.