Przeskocz do treści

Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej w m. Wielichowo

W Wielichowie na ul. Kościelnej przy Ośrodku Zdrowia w dniu 8 maja 2018 roku rozpoczęto pierwszy etap robót przy przebudowie parkingu. Prace obejmują przebudowę parkingu wraz z jezdnią manewrową. Stan istniejący parkingu jest częściowo utwardzony płytami betonowymi – trylinką.

Nowa nawierzchnia parkingu, jezdni manewrowych i wjazdów wykonana będzie z kostki betonowej typu behaton gr. 8 cm, chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej typu behaton gr 6 cm. Parking zostanie przystosowany na 20 miejsc postojowych + dwa miejsca dla niepełnosprawnych.

Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Wielichowa, która zrealizuje zadanie za kwotę 156 782,93 zł zł brutto.

Termin zakończenia realizacji zadania określono na 29 czerwca 2018 r.

Za powstałe uciążliwości i utrudnienia związane z realizacją zadań serdecznie przepraszamy.

Etap II zadania pn.: „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku przy ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo” umowa zostanie podpisana 11 maja 2018 roku.