Przeskocz do treści

Przeprowadzono kontrole kotłowni na terenie gminy Wielichowo

W ostatnich dniach policjanci wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Wielichowie przeprowadzili kontrole kotłowni w gospodarstwach domowych z zakresu spalania odpadów.

W jednym z gospodarstw domowych stwierdzono w miejscach składowania opału odpady materiałowe i stare ubrania, które były spalane w piecu c.o.
Nakazano właścicielom nieruchomości zutylizowanie odpadów i okazanie w Urzędzie Miejskim dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów do utylizacji oraz zapowiedziano rekontrole. Właściciel został również ukarany mandatem karnym.

Informujemy, że kontrole będą przeprowadzane systematycznie na terenie miasta i gminy podczas całego okresu grzewczego.

Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, upoważnieni pracownicy Urzędu, wykonując kontrolę, uprawnieni są do wstępu na teren nieruchomości.