Przeskocz do treści

“Remont nawierzchni drogi gminnej z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie (dz. nr 50, obręb geodezyjny Piotrowo Wielkie)”

Na drodze gminnej w miejscowości Piotrowo Wielkie wykonano remont nawierzchni drogi z płyt betonowych. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Wielichowie.

W ramach realizacji zadania ułożono płyty na długości 115 mb w układzie dwurzędowym na podsypce piaskowej, przestrzenie między płytami i pobocze uzupełnione zostały kruszywem z korytowania drogi i mieszanką kruszywa łamanego o granulacji 0-31mm. Na zjazdach do posesji ułożono kostkę brukową. Wykonanie tego typu drogi doskonale sprawdza się na drogach dojazdowych do zabudowań siedliskowych.

Koszty:

Całkowita wartość wykonania zadania wynosi 44 287,75 zł brutto.

W tym fundusz sołecki wsi Piotrowo Wielkie 17 000,00 zł brutto.

Pozostałe środki finansowe pochodzą z budżetu Gminy Wielichowo.