Przeskocz do treści

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w miejscowości Wilkowo Polskie

Na terenie miejscowości Wilkowo Polskie rozpoczęły się prace związane z remontem nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 relacji Rakoniewice – Czacz w km 15+100 ÷ 16+460.


Prace remontowe mają na celu poprawę stanu nawierzchni jezdni, wymianę zniszczonych elementów ulic, remont istniejących chodników, zjazdów. Dodatkowo w związku z remontem nawierzchni, uregulowane zostanie istniejące odwodnienie nawierzchni.

Inwestor:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51

Wykonawca robót:
Całus sp. z o. o. sp. k., Boruja Nowa 47B, 64-300 Nowy Tomyśl,

Wartość inwestycji: 2 564 147,79 zł brutto.

Termin realizacji zadania: 15 października 2018 r.

Za utrudnienia powstałe podczas realizacji prac remontowych serdecznie przepraszamy.