Przeskocz do treści

Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku od m. Celinki – Wilkowo Polskie, dz. nr 1067 – etap II

Na drodze gminnej wewnętrznej z miejscowości Celinki do Wilkowa Polskiego zakończyły się roboty przy budowie drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym. Długość II etapu budowanego odcinka to 0,192 km. W 2019 roku wykonano I etap budowy drogi na odcinku o długości 0,350 km. Cały odcinek drogi do zrealizowania wynosi 1,0 km.

Rozwiązanie tego typu budowy dróg w znaczący sposób eliminuje dotychczasowe problemy z komunikacją do zabudowań siedliskowych, do których dojazd odbywa się drogami polnymi, nieprzejezdnymi w okresach deszczowych, gdy koszt wykonania drogi asfaltowej lub z kostki brukowej przekracza możliwości finansowe gminy. Zaletą dróg z płyt betonowych typu „PDTP” jest niski koszt ich wykonania oraz łatwość i szybkość montażu (płyty skonstruowane są w sposób zapobiegający zjawisku tzw. „klawiszowania”).

Wykonawcą robót II etapu zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Wielichowie. Koszt budowanego odcinka drogi to 73.388,47 zł, w tym fundusz sołecki wsi Celinki przeznaczył na ten cel 12.749,88 zł. Pozostała część finansowana była z budżetu gminy Wielichowo.