Przeskocz do treści

Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie na dz. nr 56 i 71” – kolejny odcinek”

W miejscowości Piotrowo Wielkie rozpoczęto roboty przy budowie kolejnego odcinka ok 400 mb drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym.

Rozwiązanie takie w znaczący sposób eliminuje dotychczasowe problemy z komunikacją do zabudowań siedliskowych, do których dojazd odbywa się drogami polnymi, nieprzejezdnymi w okresach deszczowych, gdy koszt wykonania drogi asfaltowej lub z kostki brukowej przekracza możliwości finansowe gminy. Zaletą dróg z płyt betonowych typu „PDTP” jest niski koszt ich wykonania oraz łatwość i szybkość montażu (płyty skonstruowane są w sposób zapobiegający zjawisku tzw. „klawiszowania”).

Producentem płyt betonowych i Wykonawcą robót jest Zakład Usługowo – Produkcyjny Sp. z o. o., ul. Jacentego Janka 1A, 64-360 Zbąszyń.

Koszt budowanego odcinka drogi to 113 998,23 zł brutto.

Fundusz sołecki wsi Piotrowo Wielkie przeznaczył na remont drogi 14 000,00 zł.

Gmina Wielichowo przeznaczyła na ten cel pozostałą kwotę 99 998,23 zł.

Za utrudnienia powstałe w ruchu drogowym przepraszamy.