Przeskocz do treści

Remont odcinka chodnika na ul. Działkowej w m. Wielichowo-Wieś

Od 24 lutego 2017 roku na odcinku ul. Działkowej w miejscowości Wielichowo-Wieś trwa remont chodnika – lewa strona od ul. Ziemińskiej. Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie.

Całkowity koszt wykonania zadania wynosi 21 000,00 zł, z czego 15 348,53 zł to fundusz sołecki miejscowości Wielichowo-Wieś, pozostałą część kwoty czyli 5 651,47 zł dołożyła Gmina Wielichowo.

W ramach realizacji robót przewiduje się:

  • wykonanie podsypki cementowo – piaskowej pod chodnik grub. 10 cm,
  • wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typ BEHATON gr. 6 cm, kolor szary,
  • mechaniczne kopanie koryta na wjazdach do posesji, śred. głęb. kopania 35cm,
  • wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na wjazdach grub. 10 cm,
  • podbudowa betonowa wjazdów bez dylatacji grub. 20cm, beton C 8/10,
  • podsypka cementowo – piaskowa grub. 5 cm na wjazdach,
  • ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej typ BEHATON grub. 8cm, kolor czerwony,
  • wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik 15x30 cm, beton C12/15,
  • ustawienie krawężnika na ławie betonowej,
  • ustawienie obrzeża betonowego.

Termin zakończenia realizacji zadania przewidziano na 10 marzec 2017 r.

Za utrudnienia powstałe w ruchu drogowym przepraszamy.