Przeskocz do treści

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w szkole w Wilkowie Polskim

W poniedziałek 4 września 2017 roku rozpoczął się nowy rok szkolny, który ze względu na wdrażaną reformę oświaty będzie rokiem szczególnych wyzwań dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów. W Wilkowie Polskim o godzinie 9:00 odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczął się uroczysty apel.

Pełniąca obowiązki dyrektora szkoły pani Hanna Czapla powitała wszystkich zebranych i złożyła podziękowania rodzicom, którzy zaangażowali się w starania o utworzenie w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim klasy VII. Później pani dyrektor mówiła o tym, co czeka placówkę w tym roku szkolnym, a także o pracach remontowych, które zostały wykonane w budynku w czasie wakacji pod kierunkiem p. K. Borkowskiej.

Ten dzień był bardzo ważny dla pierwszoklasistów. Dzieci przedstawiły się nauczycielom i starszym kolegom, którzy powitali je gromkimi brawami. Najmłodsi uczniowie otrzymali drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Naukę w klasie I rozpoczyna 14 uczniów, ich wychowawczynią będzie pani Lucyna Nijaka. W tym roku szkolnym w Wilkowie Polskim będzie uczyło się 73 uczniów.

Następnie pani Hanna Czapla, z okazji jubileuszu 30 lat pracy zawodowej, złożyła podziękowania pani Lucynie Odważnej za wieloletnią ofiarną pracę dydaktyczno – wychowawczą.

W dalszej części apelu pani dyrektor przedstawiła grono pedagogiczne oraz zakres obowiązków poszczególnych nauczycieli oraz sposób organizacji pracy szkoły i strategiczne cele wychowawcze i dydaktyczne na ten rok szkolny. Głos zabrała też przewodnicząca Rady Rodziców, pani Agnieszka Cugier, życząc wszystkiego najlepszego całej społeczności szkolnej i dziękując pani Hannie Czapli za podjęcie trudnego wyzwania kierowania szkołą.

Na zakończenie pani dyrektor życzyła wszystkim zdrowia, zapału i sił do pracy oraz wielu sukcesów w roku szkolnym 2017/2018. Po zakończonej uroczystości uczniowie z wychowawcami rozeszli się do klas, by poznać plan lekcji oraz porozmawiać z wychowawcami.