Przeskocz do treści

Spotkanie edukacyjne na temat skutków palenia śmieci

We wtorek 29 listopada 2016 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Wielichowo na temat zdrowotnych i środowiskowych skutków jakie powstają w wyniku palenia śmieci w domowych piecach.

Spotkanie poprowadził pan Remigiusz Bisak, specjalista ds. ochrony środowiska w firmie Tonsmeier. Szkolenie miało na celu uświadomienie mieszkańcom jakie negatywne i groźnie dla naszego zdrowia jest palenie śmieci powstających w naszych gospodarstwach domowych, bowiem zanieczyszczenia wytwarzane w czasie ich spalania powodują szereg chorób, w tym: astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

Na zakończenie spotkania wśród obecnych mieszkańców rozlosowano kalendarze na rok 2017 przedstawiające prace konkursowe dzieci dotyczące segregowania odpadów. Spotkanie odbyło się w ramach projektu edukacyjnego gminy Wielichowo "Dobre rady na odpady" akcja informacyjno-edukacyjna wśród dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Wielichowo, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym mandatem w wysokości do 500 zł, lub grzywną zasadzoną przez sąd do 5000 zł.