Przeskocz do treści

Spotkanie opłatkowe w Wilkowie Polskim

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Wilkowa Polskiego wraz z zespołem śpiewaczym "Wilkowianie" zorganizowały spotkanie wigilijne, które odbyło się 19 grudnia 2018 r.

Przybyło wielu gości, wśród nich Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Wielichowa Genowefa Feldgebel, wieloletnia prezes zespołu śpiewaczego Helena Łagódka, ksiądz proboszcz Marek Smólski, dyrektorzy miejscowych placówek oświatowych, sołtysi, przedstawiciele rady sołeckiej.

Były życzenia, dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd. Na stołach pojawiły się tradycyjne wigilijne potrawy. Na zakończenie zaproszeni goście zostali obdarowani drobnymi upominkami.