Przeskocz do treści

Spotkanie u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

W dniu 5 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie wydania zgody na odstępstwo od zakazu wykonywania prac na Południowym Kanale Obry po 1 marca.

Z przedstawicielami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu spotkali się Burmistrz Wielichowa Pani Honorata Kozłowska, Burmistrz Śmigla Pani Małgorzata Adamczak wraz z Panią Joanną Szudrą pracownikiem urzędu oraz Pan Dariusz Kliber – przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, odpowiedzialny za Południowy Kanał Obry, którzy przekonywali tamtejszy organ o konieczności wykonania konserwacji ze względu na katastrofalny stan cieku i przylegających do niego gruntów.

Prace konserwacyjne będą mogły być wykonywane tylko po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na odstępstwo od ustawowego zakazu prac po 1 marca.