Przeskocz do treści

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

W czwartek 25 czerwca w przeddzień zakończenia roku szkolnego Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska wraz z Przewodniczą Rady Miejskiej Wielichowa Genowefą Feldgebel  spotkały się z dyrektorami placówek oświatowych w naszej gminie.

Celem spotkania było omówienie i podsumowanie minionego roku szkolnego. Podczas spotkania Burmistrz podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół za ich  trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże ważnej pracy pedagogicznej. Na ręce dyrektorów przekazała kwiaty i kosze słodyczy dla wszystkich uczniów.

Ponieważ w tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie odbędą się tradycyjne akademie zakończenia roku szkolnego, Burmistrz Wielichowa za pośrednictwem dyrekcji  poszczególnych szkół przekazała listy gratulacyjne adresowane do rodziców tegorocznych absolwentów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce oraz nagrody książkowe dla tych uczniów. Wśród wyróżnionych absolwentów znaleźli się:

  1. Barbara Jańczak, Szkoła Podstawowa w Gradowicach
  2. Iga Sińska, Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Wielichowie
  3. Igor Izydorczyk, Szkoła Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim
  4. Nikola Rybicka , Szkoła Podstawowa im. Polskich Poetów w Łubnicy