Przeskocz do treści

Środowiskowy Dom Samopomocy

Starostwo Powiatu Grodziskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „SERCE” oraz Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z Grodziska Wlkp. planuje utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy byłby lokal w Wielichowie, który zostanie dostosowany do potrzeb uczestników czyli osób niepełnosprawnych.
Planowane otwarcie placówki prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu. Zachęcamy do kontaktu i składania wstępnych CV ponieważ w placówce  zatrudniona zostanie kadra. Przedstawiamy wstępnie określone wymogi dotyczące wykształcenia pracowników:

* kierownik
- wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  0,5 roku stażu pracy na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi
- specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
- doświadczenie zawodowe – 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy w pomocy społecznej

* księgowa
- wykształcenie wyższe; ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne studia podyplomowe

- 3 lata staż – w księgowości lub
- wykształcenie średnie: policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna
- 6 lat stażu – w księgowości

oraz
- posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

* terapeuta, pedagog
- wykształcenie średnie: (ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy) lub
-wykształcenie wyższe, kierunkowe: pedagogika terapeutyczna, specjalna lub pokrewne
przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi, np. terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika co najmniej roczny staż pracy (ogólnie) lub 0,5 roku staż – usługi dla osób  z zaburzeniami  psychicznymi

* opiekun
- wykształcenie średnie: (ukończona szkoła policealna o specjalności umożliwiające
wykonywanie zadań na stanowisku opiekuna) lub
- wykształcenie wyższe, kierunkowe: pedagogika, pedagogika terapeutyczna, specjalna lub pokrewne przygotowujące do pracy z os. dorosłymi, np. terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika, resocjalizacja, 0,5 roku stażu – usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

*psycholog
- wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia
- co najmniej 2 letni staż pracy

*rehabilitant, fizjoterapeuta
- wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia
- co najmniej 2 letni staż pracy

Zapraszamy do kontaktu w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „SERCE” pod nr tel. 609 491 812.

 

Katarzyna Krysmann