Przeskocz do treści

Święto plonów w Gradowicach

W niedzielę 12 sierpnia 2018 r.   odbyły się dożynki wiejskie w Gradowicach. Organizatorem festynu byli: Sołtys,  Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP Gradowice.

Dożynki rozpoczęły się barwnym korowodem, który przejechał ulicami wsi  na teren szkoły podstawowej, gdzie odbyły się dalsze obrzędy dożynkowe. Po powitaniu wszystkich przybyłych gości przez Sołtysa, Ryszarda Karpacza  na ręce pani Burmistrz Honoraty Kozłowskiej został przekazany bochen chleba przez starostów dożynek, którymi byli Anna Nijaka i Mariusz Waligóra. Następnie chleb podzielono między mieszkańców wsi. Dalsze uroczystości dożynkowe uświetniły występy Kapeli Ludowej  z Czempinia , kabaretu "To My"  ze Słocina ,oraz grupy cheerleaderek  Jak Nie My To Kto.

Dla dzieci przygotowano liczne konkursy i zabawy. Festyn zakończył się zabawą taneczną dla mieszkańców do której przygrywał  DJ Maras.