Przeskocz do treści

Turnusy rehabilitacyjne organizowane przez KRUS dla dzieci rolników

W czasie wakacji letnich w 2018 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - osób ubezpieczonych w KRUS.

Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 r. a 2011 r., których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w KRUS.

Turnusy rehabilitacyjne prowadzone są dla:

  • dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu oraz
  • dla dzieci z chorobami układu oddechowego.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.

Podstawę skierowania stanowi:

  • wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą dziecka /wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę/ wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego - druki dostępne na stronie internetowej www.krus.qov.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu lub w Placówkach Terenowych KRUS na terenie całej Wielkopolski.

Informacja KRUS