Przeskocz do treści

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Wielichowa

W dniu 14 października 2020 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej Wielichowa, na której odwołano Skarbnika Gminy Pana Bogdana Kapskiego w związku z przejściem  na zasłużoną emeryturę. Pan Bogdan Kapski przepracował w Urzędzie Miejskim w Wielichowie ponad 45 lat, natomiast funkcję Skarbnika pełnił przez ostatnie 30 lat.

Serdeczne podziękowania Panu Bogdanowi Kapskiemu za dobrą i długoletnią współpracę złożyli, Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, Rada Miejska Wielichowa, radny  Powiatu Grodziskiego Pan Stanisław Marciniak oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i  sołtysi .

W związku z odwołaniem Skarbnika Gminy nastąpiło również powołanie nowej osoby na to stanowisko.

Na wniosek Burmistrza Wielichowa Rada Miejska na mocy Uchwały  nr  XX/120/2020 z dnia 14 października 2020 roku powołała  na Skarbnika Gminy Wielichowo od dnia 1 listopada 2020 roku Panią Magdalenę Szymkowiak.

Pani Magdalena Szymkowiak spełniła wymogi formalne niezbędne do objęcia stanowiska Skarbnika oraz posiada stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.